Влез в новините | m.trud.bg
» За нас

Вестникарска група България

бул. "Цариградско шосе" 47
1504 София

Управител:

Венелина Гочева

Център за обслужване на клиенти на Ало, Да!:

Наберете от мобилния си телефон 444 и ще чуете автоматично гласово меню с избор за една от следните опции:
1: Каква е наличността по сметка ви
2: Какви услуги може да ползвате
3: Как да презаредите Ало, Да! карта
4: Връзка със служител от Центъра за обслужване на клиенти
Телефон 444 е безплатен за клиенти на Ало, Да!, заплаща се свързването със служител от Центъра за обслужване на клиенти – 0,09 лв. с ДДС за разговор.

Ръководител отдел „Информационни и онлайн услуги” на Вестникарска група България ООД
(Търсете само при проблеми, свързани с информационното съдържание)

Станимир Въгленов
Тел. +359 2 942 2574
E-mail: svaglenov@vgb.bg

Онлайн журналисти:

Милена Милева
Тел. +359 2 942 2684
Е-mail: mmileva@vgb.bg


Антон Георгиев
Тел. +359 2 942 2680
E-mail: ageorgiev@vgb.bg

Любомир Серафимов
Тел. +359 2 942 2683
E-mail: lserafimov@vgb.bg

Янислава Монева
Тел. +359 2 942 2682
E-mail: yamoneva@vgb.bg

Милена Трачева
Тел. +359 2 942 2695
E-mail: online@vgb.bg

Десислава Мирчева
Тел. +359 2 942 2695
E-mail: online@vgb.bg

Джейн Димитрова
Тел. +359 2 942 2695
E-mail: online@vgb.bg

Ваня Сухарова
Тел. +359 2 942 2695
E-mail: online@vgb.bg

Виктория Пенева
Тел. +359 2 942 2695
E-mail: online@vgb.bg

Мариана Куманова
Тел. +359 2 942 2695
E-mail: online@vgb.bg

Мартин Христов
Тел. +359 2 942 2695
E-mail: online@vgb.bg

Нагоре