Начало, Бизнес

Строителната амнистия не е безплатна

Девет години след последната амнистия за неузаконеното строителство в България отново се дава възможност за такава. В продължение на 12 месеца от влизането в сила на последните промени на Закона за устройство на територията (ЗУТ) всеки, който не е успял да узакони постройка или преустройство на имот, направено преди 31 март 2001 г., може да кандидатства за документа, който ще му даде спокойствие.

Експерти на регионалното министерство и депутати, участвали в приемането на поправката за амнистията, декларираха, че това съвсем не означава узаконяване на постройки, които драстично нарушават законите. Например строежите във вододайната зона на язовирите или постройки, които се извисяват над височината, определена в проекта им или в действащия за населеното място подробен устройствен план. Или, да речем, преустройство на сграда, при което са засегнати конструктивните  особености, защото при тези случаи представителите на контролните органи ще трябва да влязат в затвора.

Според новите текстове в Закона за устройство на територията амнистията важи само за строежи без строителни книжа, които са били допустими по разпоредбите, действали по времето, когато са издигнати.

Тънкият момент на цялата дейност по узаконяването е, че законът изисква преди издаването на акта за търпимост органите да приберат глобата за неузаконеното строителство. А след поправките на ЗУТ глобата за незаконните строежи от четвърта до шеста категория, където влизат повечето преустройства, е от 5000 до 20 000 лева. Тоест всеки, който иска да спи спокойно, трябва да се раздели със значителна сума.

Отделно от това трябва да плати и всички такси, които са различни във всяка община. Така излиза, че 12-те месеца строителна амнистия ще изтръскат от джобовете на българите милиони левове. Освен ако, разбира се, хората масово не пожелаят да се възползват от възможността да си узаконят построеното. Но тогава възможността да бъдат глобени остава да виси заедно с опасността от събаряне.

Отговорът на въпроса защо толкова постройки нямат строителни книжа и акт за ползване, е доста сложен, почти колкото самия обемен и тежък Закон за преустройство на територията.

Половин
България
оттатък закона

“Ако ЗУТ се прилага с цялата му строгост, трябва да съборим половин България. Сам разбирате, че това нито е редно, нито е евтино. Затова законът дава възможност да се изкарат актове за търпимост, далеч след като са минали всички описани в закона срокове”, каза пред “Труд” шефът на парламентарната комисия по регионално развитие Любен Татарски.

Той дава пример със законовата разпоредба актове за експлоатация да не се издават за сгради, за чиято собственост се водят съдебни дела. Само тази разпоредба поставя хиляди жилищни сгради, построени на принципа на жилищно-спестовните кооперации, извън закона, въпреки че самите здания отдавна са построени и апартаментите в тях - населени.

Така наречените ЖСК у нас се изграждат по закон, който е още от 1978 г. Правно тяхното построяване е доста сложно по чисто обективни причини. ЖСК се правят, когато се съберат поне 6 собственици на отделни апартаменти в бъдещата сграда и основат кооперация, в която всеки плаща членски внос. При това собствениците на терени, върху които се строи сградата, задължително трябва да бъдат обезщетени с жилища в нея, затова и те стават член-кооператори.

Същото се отнася и за юридическите лица, за които в сградата са предвидени помещения за стопанска дейност. Освен това законът винаги е допускал няколко души да бъдат членове на ЖСК, но да владеят един апартамент в качеството си на съсобственици.

Лошото идва, когато всички тези хора почнат да се съдят помежду си. Причини дал господ - един не си е плащал редовно вноската и е изключен, друг не си е изпълнявал съвестно задълженията като председател на кооперацията, трети е бил собственик на терен и е недоволен от обезщетението. Не са малко и случаите, когато наследниците на учредителите се съдят помежду си за дял от апартамента. По признания на юристи такива случаи са хиляди в цялата страна и амнистията дава възможност поне да се узакони сградата.

Татарски подчерта и известния факт, че в България, особено в малките градове и селата, малцина се сещат да искат разрешение от общината за различните пристройки и надстройки, а почти няма къща без такива. Да не говорим за гаражните клетки. Според закона дори ограда на къща с височина до 2,20 метра се води за строеж шеста категория (за категориите виж стр. 26) и за нея трябва да се вземе предварително разрешително за строеж от общината. Само че много често оградата се прави години след като редовната от документална гледна точка къща вече е построена. Да не говорим за басейните, които също се водят строеж шеста категория.

В българския печат средно веднъж на всеки две години се появяват големи заглавия от типа на “Бутат остъклените балкони”. В тях се разказва за поредната акция на общината и районните дирекции за строителен контрол, които за пореден път установяват всеизвестния факт - българинът масово зазижда и остъклява балкони, без да е взел предварително разрешение от общината. Става въпрос за разрешително за строеж, което се издава сравнително лесно. Остъкляването на балкони и лоджии се води строеж от шеста категория и за него не трябва инвестиционен проект. Но въпреки това едва 5% от остъклените балкони имат такова разрешително, а в България остъклените тераси със сигурност са поне милион.

Досега обаче няма известен случай на балкон, чието остъкляване да е премахнато насилствено. Строителни инспектори откровено признават, че правят нарочни проверки на такива случаи само по сигнал.

Наскоро например жителка на блок 102 в столичния квартал “Надежда” подала сигнал в ДНСК срещу собственика на апартамента над нейния, който е направил според нея незаконно преустройство, увенчано с остъкляване на балкона. В сигнала си тя пише, че съседът отгоре е превърнал спалнята си в мокро помещение чрез промяна на водопровода.

Проверката на място показала, че той е разместил стени. Вътрешните преустройства на сгради, при които се засягат конструктивни особености, са абсолютно забранени. Когато не се засяга конструкцията, както установява проверката в случая, преустройството се води за строеж четвърта категория и пак трябва разрешително, както и заверка на проекта. Ако нямаше амнистия, този случай щеше да е неразрешим, защото срокът за изкарване на тези документи отдавна е изтекъл.

Как да изкараме
документа за
търпимост

Според последните промени в ЗУТ инициативата за узаконяване на обекта е на собственика му. Той трябва да подаде заявление до органа, който е издал, или е следвало да издаде разрешителното за строеж. Най-често това е общината.
Междувременно длъжностните лица от общинската администрация трябва в едномесечен срок от подаване на заявлението да дойдат на място и да напишат констативен акт, който да потвърждава или отхвърля написаното в заявлението.

Освен огледа, който те правят, може и да поискат представяне на документи, например чертежи, планове, схеми, по които е правен строежът или преустройството. Въз основа на тях и на констативния акт се издава разрешително или акт за търпимост, или се прави мотивиран отказ. Естествено, той може да се обжалва, както всеки административен акт в България.