Начало, Крими и Право

Вдовишка пенсия или добавка. Как да избера?

Атанас Йорданов

Загубата на съпруг е тежко и драматично събитие. Освен че ви отнема човека, с когото цял живот сте споделяли радости и мъка, смъртта му предизвиква и финансови сътресения в семейството.

Затова държавата предлага, макар и минимална, компенсация на този изгубен доход на съпруга, децата и родителите на починалия. Това са т. нар. наследствени пенсии.
Особено объркващо е за овдовелия съпруг, когато трябва да се занимава и с проблема с пенсията, която му се полага. Има вдовишка пенсия и вдовишка добавка и повечето хора не знаят на какво имат право и кое от двете да изберат.

Изборът стои пред преживелия съпруг пенсионер, защото ако той още работи, ще има право единствено на вдовишка пенсия и то при определени условия. Да видим кои са те.


Кой има право

Първите две условия за вдовишка пенсия са съпругът ви да е починал и да е бил осигурен или пенсионер.

Нямате право на пенсия, ако сте се развели. Няма значение и дали сте приели наследството от съпруга си, а с получаването на пенсия не значи, че го правите. Към първите две условия се наслагва още едно, на което трябва да отговаря преживелият съпруг. Той трябва или да е пенсионер, или да е на определена възраст - пет години преди възрастта за пенсиониране. Това означава, че вдовицата трябва да е на поне 55 години и 4 месеца, а мъжът, загубил съпругата си, най-малко на 58 години и 4 месеца, за да получава наследствена пенсия.

Ако преживелият съпруг е инвалидизиран, законът не поставя изисквания за възраст, за да му бъде отпусната вдовишка пенсия. Така без значение на колко е години, пари от Националния осигурителен институт (НОИ) за починалия си съпруг, ще получава всеки с решение на ТЕЛК за 50% или повече трайно намалена работоспособност.

Как се смята

Когато починалият приживе е получавал пенсия, тя се наследява, но в какъв размер, зависи от това колко души имат право на плащане след смъртта му.

Ако право на наследствена пенсия има само вдовецът, той ще получава 50% от парите на покойната си жена. Ако право на пари от НОИ имат вдовецът и едно дете, те заедно ще получават 75% от пенсията на починалата. Ако тя е вземала 200 лв., всеки от тях ще получава по 75 лв. пенсия. Трима и повече наследници си разделят по равно цялата пенсия на покойника.

Ситуацията е различна, ако починалият съпруг не е получавал пенсия. Тогава се приема, че той е имал пенсия за 90% инвалидност. И този доход, плод на фикция, може да бъде наследен под формата на пенсия от съпруга, децата и родителите му.
Законът определя минимален размер на вдовишката пенсия. Тя не може да е по-малка от 75 на сто от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. От 1 януари до 31 май 2012 г. минималната пенсия беше 136,08 лв., от 1 юни до 31 декември 2012 г. е 145 лв. Така вдовишката до края на май трябваше да е поне 102,06 лв., а в момента най-ниският размер е 108,75 лв.

Добавката

Вдовишка пенсия може да получи и човек, който не е пенсионер. Преживелият съпруг пенсионер обаче има избор между нея и специална добавка към личната си пенсия.
Тази година добавката е 26,5 на сто от пенсията, която е получавал починалият.

От догодина обаче размерът скача на 30 на сто от парите, които е плащал НОИ на покойния. През 2014 г. ще е 35 на сто, а през 2015 г. - 45% от пенсията на починалия.
Добавката също може да се начисли без споминалият се съпруг реално да е вземал пенсия. Основа за пресмятането отново е инвалидната пенсия, която би получил покойникът за 90% неработоспособност.

Кое е по-изгодно

Дори да отговаряте на условията, няма как да получавате едновременно вдовишка пенсия и добавка за починал съпруг. И трябва да изберете какво е по-изгодно за вас.
Има ситуации, при които нямате право на избор. Например, когато приживе съпругът ви е получавал пенсия, която не може да преминава в наследствена. Пример за това са тези за лични заслуги, които се отпускат на изявени дейци на културата или спортисти. Тогава вдовицата ще има право само на добавка към собствената си пенсия.

Практиката показва, че в повечето случаи е по-изгодно да получавате добавка към собствената си пенсия, отколкото да се откажете от нея и да вземате вдовишка.
Наследствената пенсия пък може да е за предпочитане, ако получавате минималната пенсия за стаж и възраст, няма друг наследник освен вас и съпругът ви приживее е получавал от НОИ максимумът от 700 лв. Така наследствената ви пенсия ще е 350 лв., а сборът от личната ви и вдовишката добавка ще е 321,56 лв.

При предвиденото нарастване на размера на добавките обаче ситуацията ще се променя. Така от 1 април 2013 г. минималната пенсия за стаж и възраст вече ще е 150 лв., а добавката към нея в горния пример ще е 210 лв. и така ще получавате 360 лв. Т.е. сумата вече ще е по-голяма от 350-те лв. вдовишка пенсия.

Казус

Пенсионер по болест съм, но същевременно съм и вдовица. Не съм навършила пенсионна възраст. Получавам 26,5% от пенсията на съпруга си. Разбрах, че вдовиците в предпенсионна възраст може да получават 50% от пенсията на съпрузите си. Мога ли да получавам 50% от пенсията на съпруга си до навършване на пенсионна възраст и след това да получавам добавка като всички останали пенсионери? Ако ми се полагат 50% вместо 26,5% от пенсията на съпруга ми, възможно ли е да получа разликата със задна дата?

Христова от Плевен

От отговора ви разбирам, че получавате добавка към личната си пенсия, но отговаряте и на условията за вдовишка. Трябва да знаете, че от догодина добавката ще скочи от 26,5 % на 30% от пенсията на покойния ви съпруг. Няма пречка щом сте неработоспособна, още сега да поискате занапред да ви бъде отпусната наследствена пенсия вместо личната за инвалидност, която получавате в момента.
Ако сте единствен наследник на съпруга си, размерът на наследствената пенсия ще бъде 50% от неговата пенсия. Но тогава няма да получавате личната си и трябва да прецените кое е по-изгодно за вас. Няма как да получите разликата в сумите със задна дата.